Maquinària

Racilber posa al servei dels seus clients la maquinària més adient per a la realització de cada treball concret. Renovem periòdicament la nostra flota de maquinària per a disposar d'eines de treball modernes i eficients.

Actualment la nostra flota es composa de:
 • Mini-carregadora:
  • Mini-carregadora Case 410
  • Mini-carregadora NH LS170
 • Mini-excavadora tipus "oruga" NH E30.2 - 2,9t
 • Retroexcavadores marca Caterpillar:
  • Model 432 D
  • Model 432 E
 • Midi-Excavadores: 
  • Midi-excavadora NH E80 MSR - 8t
  • Midi-excavadora Komatsu PW98MR - 9t
 • Giratòria NH MH 6.6 - 22t
 • Pala caregadora (toro) Case 721C
 • Matxucadora Nordberg - Metso Citytrack CT80
 • Rulo compactador Lebrero VTA 202-120
 • Camions: 
  • Camió bolquet Mercedes 1735 - 20t
  • Camió (contenidors) Mercedes2628k - 26t
  • Camió dúmper Mercedes Actros 3336 - 26t
  • Camió dúmper Astra HD 7C - 33t

Amb els següents accessoris:
 • Martells hidràulics
 • Pinça rocalla
 • Desbrossadora
 • Escombradora
 • Contenidors
 • Mini-compactadores de tot tipus
Addicionalment, per a un servei complet en les obres, disposem de: 
 • Mà d'obra qualificada de paletes, fontaners i lampistes.
 • Àrids: 
  • Sauló
  • Sorra reciclada
  • Tot-ú
  • Matxaca, etc.